Decembereditie Contractspeler

De decembereditie van de Contractspeler is verschenen. Het officiële orgaan van de Vereniging van Contractspelers (VVCS). Het magazine verschijnt drie keer per jaar en wordt exclusief verzonden naar de leden van de VVCS.

Hattrick Media is sinds 2015 uitgever van De Contractspeler en vervult een centrale rol binnen het proces van acquisitie, vormgeving, druk en verspreiding.

Meer uitgaven

Hattrick Media

Koldingweg 20
9723 HK Groningen
(050) 3171701
info@hattrickmedia.nl

Vragen of opmerkingen?

Volg ons op