Vanuit het Hart 2024 is verschenen. Het magazine van, voor en over de amateurpartners van FC Utrecht.

Sinds jaar en dag heeft FC Utrecht een sterke band met amateurclubs in de wijde regio. Hiervoor is een partnerprogramma opgezet waar inmiddels circa 90 clubs bij zijn aangesloten. Door intensief samen te werken, proberen we met elkaar het voetbal in de regio te ontwikkelen en te versterken.

Ondersteuning
FC Utrecht ondersteunt de Partnerclubs op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door kennis en ervaring te delen. Onder andere via themabijeenkomsten, webinars, deelstages en demotrainingen. Daarbij helpen de trainers en scouts van FC Utrecht de amateurclub te vernieuwen en te verbeteren. Ook biedt FC Utrecht ondersteuning vanuit de maatschappelijke afdeling en de commerciële afdeling, zodat de Partnerclub haar leden optimaal kan bedienen.

Partnermagazine
FC Utrecht is enorm trots op de Amateurpartners en maakt dit graag zichtbaar. Daarom heeft de club in samenwerking met Hattrick Media het initiatief genomen om een Partnermagazine uit te brengen.

In dit magazine leest u alles over de manier waarop FC Utrecht samen met de Amateurpartners het voetbal in de regio probeert te ontwikkelen. Daarnaast worden alle aangesloten amateurpartners voorgesteld en gepresenteerd.